ΑΧΥΡΟΣΠΙΤΟ

Σε αυτό το εντατικό εργαστήριο διαρκείας 10 ημερών θα μάθουμε πως μπορούμε να μεταμορφώσουμε πρωτογενή φυσικά υλικά, όπως το ξύλο, το άχυρο, ο πηλός και η άμμος, σε μία όμορφη, λειτουργική, υγιεινή, ασφαλή, οικονομική και ανθεκτική κατοικία, σχεδιασμένη να μας προσφέρει ένα άριστο περιβάλλον διαβίωσης. Δίνοντας έμφαση στη δόμηση με αχυρόμπαλες, την κατασκευή πράσινης (φυτευτής) στέγης και τα επιχρίσματα από πηλό και ασβέστη, θα εξερευνήσουμε και άλλες τεχνικές φυσικής δόμησης και την κατάλληλη εφαρμογή τους. Οι κατασκευές από αχυρόμπαλες είναι μια εξαιρετική δομική μέθοδος που αποδίδει μεγάλα οφέλη στην εξοικονόμηση οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων τόσο στην κατασκευή όσο και καθόλη την διάρκεια ζωής και χρήσης του κτιρίου. Εκτός από την πρακτική εξάσκηση με αυτά τα υλικά, θα καλύψουμε επίσης θέματα όπως ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η κατασκευή θεμελίων, υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, διαχείριση νερού και υγρών λυμάτων και φυσικά η αειφορία. Για επιπλέον πληροφορίες γι’ αυτό το εργαστήριο επικοινωνήστε μαζί μας στο workshop@ecoart.gr

 

 ;

 

 

 

 

 

english